Producten

Speciaal

Garantie ruilen en retourneren.


Garantie
Op alle door Up4Beauty geleverde artikelen wordt op dezelfde wijze garantie verleend zoals u dat in de winkel gewend bent.
Daarbij zijn de reguliere garantiebepalingen van toepassing zoals de fabrikant van het artikel die heeft bepaald. 
Deze garantie is in de meeste gevallen 1 jaar. 
Indien er een langere of kortere termijn van toepassing is, wordt dit uitdrukkelijk op uw factuur vermeld.
.
Factuur & verpakking
De factuur die u ontvangt bij uw bestelling dient tevens als garantiebewijs. 
Bewaar deze factuur daarom zorgvuldig. 
Wij raden u tevens aan de originele verpakking van het product te bewaren. 
In de originele verpakking beperkt u de kans op beschadiging tijdens vervoer.

Defect & reparatie
Indien een artikel defect raakt zal deze worden gerepareerd door de fabrikant. 
Up4Beauty heeft zelf geen reparatiedienst. 
Neem in geval van een defect altijd eerst contact op met onze Helpdesk.
Wellicht is het mogelijk om het probleem op te lossen zonder dat er een reparatie noodzakelijk is.
Indien het probleem niet op te lossen is, dan kunt u het artikel retourneren. 
Up4Beauty zal dan zorg dragen voor de afhandeling van reparatie.
Om retouren snel en efficiënt te kunnen verwerken hanteert Up4Beauty een retourprocedure. 
Wij raden u aan deze procedure nauwgezet te volgen.

Afkoelingsperiode
De afkoelingsperiode is bedoeld voor consumenten en is niet van toepassing op zakelijke transacties. 
Consumenten kunnen de met ons gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 7 dagen na levering zonder opgave van redenen per aangetekende brief ontbinden.
Het product moet in de originele verpakking tezamen met de factuur worden geretourneerd. 
De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening.
Voor de waarde van het retourgezonden product kan de consument een nieuw product uitzoeken.